વીર્યથી જોડાયેલી આ વાતો જાણીને તમારી આંખો થઇ જશે પહોળી

સીમન આ એક સેમિનલ ફ્લૂઇડ એ હોય છે. અને જે આ મેલ એ સેક્શુઅલ અને આ ઓર્ગનથી એક પ્રોડ્યુસ થાય છે અને આ ફર્ટલાઇજેશનમાં તમને મદદ કરે છે. અને આ કેટલાક લોકો એ સમજે કે આ સીમનમાં આ એક સ્પર્મ હોય છે અને તેનું આ કામ એ માત્ર પ્રજનનમાં એ મદદ કરવાનું હોય છે. પરંતુ આ તેનાથી જોડાયેલી આ કેટલીક એવી રોચક વાતો છે જે આ કદાચ જ તમે એ જાણતા હશો.

અને આ માનવામાં આવે છે કે આ સ્પર્મ અને આ સીમન એ ઘણા દિવસ સુધી તમે જીવિત રહી શકે છે. પરંતુ આ સત્ય નથી. કે આ ડોક્ટરો અનુસાર આ ઇજૈક્યુલેશનના સમયે તમારે આશરે ૫૦૦ મિલિયમ સ્પર્મ એ રિલીઝ થાય છે. પરંતુ આ તેમાથી એ ઘણા સ્પર્મ કલાકોમાં એ ખતમ થઇ જાય છે.

અને આ સીમન એ ફર્ટિલિટીને વધારવામાં એક અસરકારક માનવામાં આવે છે. અને આ થોડાક વર્ષો પહલા આ સામે આવેલા એક રિસર્ચ અનુસાર આ સીમનમાં એક પ્રોટીન હોય છે અને જે મહિલાઓના આ મગજને એક હોર્મોનલ સિગ્નલ એ મોકલે છે અને આ સિગ્નલના એક કારણથી તમે ઓવરી એક્ટિવ એ થઇ જાય છે અને તેમાથી આ ઇંડુ એ રિલીઝ થાય છે.

અને આ સીમન એ ત્વચાને પણ એ સુંદર બનાવવામાં એક રીતે મદદરૂપ માનવામાં આવે છે. અને આ સીમનમાં એક સ્પર્માઇન નામના આ કમ્પાઉન્ડ એ હોય છે અને જે આ એન્ટી ઓક્સિડેન્ટ પણ હોય છે. અને એ માનવામાં આવે છે કે આ તે આ કમ્પાઉન્ડ સ્કિનથી આ કરચલીઓ અને એક ફાઇન લાઇનને એ દૂર કરવા આ સિવાય તમારી ત્વચામાં એક ગ્લો પણ લાવે છે.

અને આ સીમન એ ડિપ્રેશન તમને દૂર કરવામાં પણ આ મદદ કરે છે. ૨૦૧૨ ની આ એક રિસર્ચમાં આ વૈજ્ઞાનિકોએ એ જણાવ્યું કે તેમા આ એસ્ટ્રોજન અને આ ઓક્સિટોસિન જેવા આ મૂડ સુધારવાના આ તત્વ અને પ્રોલૈક્ટિન જેવા આ એન્ટી એક ડિપ્રેસન્ટ હોવાના કારણે તે આ તણાવને એ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *