સેક્સ દરમિયાન પાર્ટનરને ભૂલથી પણ ન અડવું આ જગ્યા પર, નહીંતર

અત્યારે સારા સેક્સ સેશનમાં આ માત્ર એક પેનિટ્રેટિવ સેક્સ એ નથી હોતું. પરંતુ આ તેમા અનુભવ દ્વારા તમને પાર્ટનરની આ જરૂરિયાતોને એ પણ સમજી શકાય છે. પરંતુ આ તેના માટે આ સૌથી જરૂરી છે કે આ તમને આ યોગ્ય એ જાણકારી હોય તો એક્ચ્યુઅલ આ એક્ટથી પહેલા તમારે ફોરપ્લે દરમિયાન આ પાર્ટનરને બોડ પાર્ટ્સને એ સેન્શુઅલી ટચ કરીને તેની ઉત્તેજના એ વધારવાની કોશિશ તો તમે જરૂર એ કરી હશે. પરંતુ આ ક્યાં ટચ કરવું છે એ તેનાથી તમને વધારે આ વાત એ જાણવી જરૂરી છે કે આ સેક્સ દરમિયાન તમારે કયા બોડી પાર્ટ્સને આ ટચ ન કરવા જોઇએ. નહીંતર આ પાર્ટનરની ઉત્તેજના એ વધવાની જગ્યા એ પૂર્ણ રીતે ખતમ થઇ જાય છે.

આ ક્લિટરિસનો ઉપરનો ભાગ

આ કોઇપણ મહિલાના શરીરના તમારે સૌથી સેંસેટિવ ભાગ એ ક્લિટરિસ હોય છે અને કારણ કે તેમા આ વધારે નર્વ એન઼્ડિંગ્સ એ હોય છે. પરંતુ આ ફોરપ્લે દરમિયાન આ ક્લિટરિસની ઉપરના ભાગને તમારે વધારે જોર એ લગાવીને તમારે સ્ટિમ્યુલેટ કરવાની કોશિશમાં તમે આ તમારા પાર્ટનરને એ કોઇ કારણ વગર તમારે દુખાવો અને તકલીફ એ થાય છે. જો કે આ હળવા હાથથી તમારે સર્કુલર મોશનમાં આ ક્લિટરિસને રબ કરો.

સર્વિક્સ

તમારે વજાઇનાને આ યુટ્રસથી જોડનારી આ ખૂબ એ સાંકળી નળી જેવો ભાગ કે જ્યાં બાળક એ મોટું થાય છે. અને તેને આ સર્વિર્સ કહે છે અને જો કે તમે આ સેક્સ દરમ્યાન જો સર્વિક્સ સુધી એ પહોંચી જાઓ છો તો તે આ ખતરાની નિશાની એ હોય શકે છે. અને આ જગ્યાએ તમારે બિલકુલ પણ એ ટચ ન કરવું જોઇએ.

પગ

તમારે જો તમારી આ પાર્ટનરે પગમાં એ મોંજા પહેરી રાખ્યા છે તો તે સમયે તમારે તેના પગને એ બિલકુલ પણ ટચ ન કરો. જો કે તમે જોન એ હોપકિન્સ આ યુનિરવર્સિટીની એક સ્ટડી અનુસાર તમારે પગમાં આ મોંજા એ પહેરીને તમારે સેક્સ કરવાથી ઓર્ગેજ્મ હાંસલ એ કરવાના ચાન્સ વધી જાય છે અને તે તમારે લોજિક માત્ર એ મહિલાઓ માટે નહીં પરંતુ આ પુરૂષોને પણ એ લાગૂ થઇ શકે છે.

નિપલ્સ

અને જો આ પાર્ટનરનો મેન્સ્ટ્રુએશન એ ચાલી રહ્યું હોય કે તે એક બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરતી હોય તો આ તેના નિપલ્સને તમારે ટચ કરા કે ત્યાં એક પિંચ બિલકુલ એ ન કરવું જોઇએ. કારણ કે આ તમે વિચારી પણ એ નહીં શકો કે આમ કરવાથી તમારી આ પાર્ટનરને એ ખૂબ જ દુખાવો થાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *