હિંદુ ધર્મ અનુસાર કપડા પહેર્યા વગર ભૂલથી પણ ના કરવા જોઈએ આ ૩ કામ

આમ તોં આ આધુનિક એક દુનિયામા આ લોકો એ કપડાના બહુ જ બધા શોખીન થઇ ગયા છે. અને આ લોકો એ પાસે એક દરેક ફંક્શન એ માટે આ અલગ અલગ કપડા એ હોય છે. અને તેઓ પાસે આ દરેક ખાસ એક પ્રસંગ માટે આ ખાસ કપડા એ હોય છે. અને આ લોકો પાસે એક ફરવાના આ અલગ કપડા એ હોય છે અને આ સાથે કૂઈ લગ્નમા આ એ પહેરવાના એક કપડા એ અલગ હોય છે માટે તમારે આ કપડા એ ફક્ત આપણા આ તન ને ઢાકવા માટે જ નહિ પરંતુ આ સાથે આપણી એક પર્સનાલીટી માટે એ ખુબ જ જરૂરી છે. અને આ એક દિવસ આ આખો એક ફીટ કપડા એ પહેરીને તમારે લોકો ઘરે આવી ને એ લુઝ કપડા પહેરવાનુ આમ તો પસંદ કરે છે.

અને આ ઘણા લોકો એ આ કપડા વિના એ પણ આમ તો આ સુવાનુ એક પસંદ કરતા હોય છે. પણ આ આપણા એક હિંદુ ધર્મ અનુસાર આ વિના કપડા એ આમ તો આ આ ૩ કામ એ ક્યારેય ન કરવા જોઈએ. કારણ કે આ વિષ્ણુ પુરાણમા એ લખ્યું છે કે આ વિના કપડા એ તમારે ક્યારેય ન ન્હાવુ જોઈએ. અને આ બધા જ કપડા એ કાઢી ને સ્નાન કરવું એ એક સારી બાબત નથી. અને આ એવુ માનવામાં આવે છે કે આ એક સંપૂર્ણ વસ્ત્ર કાઢી ને સ્નાન ન કરવું જોઈએ કારણ કે તેના થીન જળ દેવતાનુ એક અપમાન થાય છે. માટે તમારે નહાવા સમયે આ એક બાબતનુ તમારે ખાસ ધ્યાન એ રાખવું. અને આ એક શિવાય વિના કપડા એ આ સુવુ પણ ન જોઈએ. માટે જો કે આ કપડા વિના તમારે શુવું એ એક સેહત માટે ફાયદાકારક છે

પણ આ વિષ્ણુ પુરણ અનુસાર તમે આ બધા જ કપડા કાઢી ને એ ન સુવું જોઈએ કારણ કે આ તેના તગી તકલીફ પડી શકે છે. અને આ આવુ એક કરવાથી આ ચંદ્ર દેવનુ એક અપમાન થાય છે અને આ સાથે જ આ આપણા પિતૃ ને એક દુખ થાય છે. અને આ સાથે આ આવુ જ કહેવાય છે કે આ તેના લીધે એક નકરાત્મક શક્તિઓ પણ આપણી પાછળ એ પડી જાય છે. અને આ માટે એક આ બાબતનીં એક ખાસ ધ્યાન રાખવુ જોઈએ. અને આ અમુક લોકો એ એવા હોય છે જે નગ્ન થઇ અને દેવી દેવતાઓની આં તો આરાધના કરતા હોય છે.

અને તેના કરતા તે પૂજા સમયે નિર્વસ્ત્ર થવા ને બદલે સીવેલા ન હોય તેવા આ કપડા એ પહેરવા જોઈએ. અને આ વિધિ સમયે આ કપડા એ ન પહેરવા એ વિધિનુ એક અપમાન માનવામાં આવે છે. અને આ આવું કરવાથી ભગવાન પણ નારાજ થઇ જાય છે અને આ આવુ માનવામાં આવે છે હિંદુ ધર્મ અનુસાર તમારે ક્યારેય પણ આ ત્રણ કામ ને વિના કપડા એ ન કરવા એનુ એક ખાસ ધ્યાન રાખવું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *